POSTAVKE

www.ekoplam.hr
Grupa#Naziv 1Naziv 2Boja
 
strojarnica10KućaTrenutna temperatura
auto
strojarnica20KućaTrenutna vlaga
strojarnica30KućaZadana temperatura KOR
strojarnica40------
strojarnica50KorektorZadana temperatura
strojarnica60KorektorMin. temperatura
strojarnica70KorektorMax. temperatura
strojarnica80KorektorRežim rada