Naziv sustava
Naziv aplikacije
Širina kontrole
Lokacija
Meteorološka postaja