Kuća; Sljedeća promjena je danas, 22°C @ 22:00
Kuća; Sljedeća promjena je danas, 18°C @ 22:00
Kuća; INFO: postoje neaktivni zapisi timera ...
Kuća; INFO: postoje neaktivni zapisi timera ...
Kuća; Sljedeća promjena je danas, 20°C @ 23:00
Kuća; Sljedeća promjena je danas, 20°C @ 23:00
 
Referentna temperatura
21,0°
Dnevni boravak
Referentna vlaga
41,7%
Dnevni boravak